ζ ζ PIP3 Notes: 1:Clickable 2:Unclickable Na + /H + Antiporter Na + Na + Na + Na + Na + DAG MethylTransferase IPYK IP 3 Ca 2+ SAM SAH + SAHHydrolase Homocysteine AldosteroneInducedProteins CH 3 PIP5K MKP1 PIP 2 PIP 3 SGK SGK SOS Na + -Cl - Na + Cl - Cotransporter TCR-CD3 Complex Cytoplasm ShC Grb2 SOS GDP GTP GILZ GILZ GILZ GILZ GILZ GILZ GILZ AI GC GC Rb AI MR AI MR GR GC GR Nucleus Transcription Cyclin D1FosIL-2 AntioncogenicAntiproliferativeEffects Stimulation of ENaC-mediated Na + Transport P {{ board.text }} {{ board.text }} {{ board.text }} Na Channel + {{ board.text }} {{ group.title }} {{ text.text }} {{ button.text }} {{ button.text2 }} {{ group.title }} {{ text.text }}